Geologi americani: Fracturarea hidraulică poate produce cutremure

0
67

Frac­tu­ra­rea hidra­uli­că poa­te pro­du­ce cutre­mu­re. Este con­clu­zia la care au ajuns geo­lo­gii ame­ri­cani, după ce au stu­di­at pro­du­ce­rea mai mul­tor seis­me de mică inten­si­ta­te în sta­tul ame­ri­can Ohio.

Cer­ce­ta­to­rii ame­ri­cani spun că injec­ta­rea ames­te­cu­lui de apă şi chi­mi­ca­le în sol pen­tru eli­be­ra­rea gaze­lor de şist pro­voa­că seis­me aproa­pe imper­cep­ti­bi­le de către popu­la­ţie.

Este pen­tru pri­ma dată când pro­du­ce­rea unor seis­me de mică inten­si­ta­te este lega­tă de exploa­ta­rea gaze­lor de şist, prin meto­da frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce.

Spe­cia­li­ş­tii atrag însă atenţia că aces­te con­clu­zii se apli­că doar pen­tru zona res­pec­ti­vă şi că efec­tul frac­tu­ră­rii hidra­uli­ce vari­a­ză în fun­cţie de tipu­ri­le de sol.

Digi24.ro, 14.04.2014.

https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele