Constanța: Stațiunea Mamaia, preferată de turiștii care petrec minivacanța de 1 Mai pe litoral

0
259

Sta­țiu­nea Mama­ia este pre­fe­ra­tă de turiș­tii care vor petre­ce mini­va­can­ța de 1 Mai pe lito­ra­lul româ­nesc, în mai mul­te hote­luri rezer­vă­ri­le fiind făcu­te pen­tru aproa­pe toa­te locu­ri­le de caza­re, a decla­rat pen­tru AGERPRES pre­șe­din­ta Aso­ci­a­ți­ei Lito­ral — Del­ta Dună­rii (ALDD), Cori­na Martin.

Foto: © Simion MECHNO/AGERPRES FLUX

Sunt hote­luri în Mama­ia care ne-au anun­țat deja că au grad de ocu­pa­re de pes­te 80% pen­tru 1 Mai. (…) Din ceea ce știm de la cole­gii noș­tri de la agen­ți­i­le de turism din țară, rit­mul vân­ză­ri­lor s‑a acce­le­rat pen­tru că româ­nii au acum la dis­po­zi­ție patru zile de mini­va­can­ță și nu doar una, după ce Guver­nul a apro­bat ca ziua de 2 mai să fie libe­ră. Sigur, turiș­tii ar fi fost reti­cenți să ple­ce doar pen­tru o zi sau două într‑o des­ti­na­ție monta­nă, pe lito­ral sau Del­ta Dună­rii”, a spus repre­zen­tan­ta ALDD.

Pen­tru sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui vân­ză­ri­le sunt mai redu­se, după Mama­ia fiind pre­fe­ra­te sta­țiu­ni­le Efo­rie, Cos­ti­nești, Vama Veche și Neptun.

În sudul lito­ra­lu­lui, ca de obi­cei rit­mul vân­ză­ri­lor este mai mic. Știm că sudul înce­pe, de fapt, după ce încep și vacan­țe­le șco­la­re. Sudul lito­ra­lu­lui este mai depen­dent de star­tul vacan­țe­lor, pen­tru că sunt sta­țiuni care au un pro­fil care se îndreap­tă mai mult către fami­li­i­le cu copii. De ace­ea se vând întâi Mama­ia, apoi Efo­rie care vine ime­di­at în urmă și, în gene­ral, pe locul trei ar urma Cos­ti­nești — Vama Veche, abia pe locul patru Nept­un”, a mai spus Cori­na Martin.

Mai mult, pe agerpres.ro, 6 apri­lie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply