Cel mai frumos magazin din lume se află pe Calea Victoriei !

0
281

Bran­dul româ­nesc a câş­ti­gat în faţa Tiffany’s, Macy’s sau Apple Store.

Gale­ri­i­le Casei de Biju­te­rii Sabion, afa­ce­rea de fami­lie româ­neas­că fon­da­tă în urmă cu 15 ani în Târgu–Mureş, repre­zin­tă cel mai fru­mos maga­zin din lume, potri­vit unui cla­sa­ment din cadrul com­pe­ti­ţi­ei inter­na­ţio­na­le Asso­ci­a­tion for Reta­il Envi­ron­ments (ARE).

Pen­tru acest pre­miu, Sabion a con­cu­rat cu 500 de mari juca­tori de pe pia­ta inter­na­tio­na­la de reta­il, pre­cum Tiffany’s, Macy’s sau Apple Sto­re. Maga­zi­nul, des­chis ini­ţi­al în cadrul gale­ri­i­lor comer­ci­a­le Cocor, a fost relo­cat pe Calea Vic­to­ri­ei. Inves­ti­ţia tota­lă în ame­na­ja­rea maga­zi­nu­lui se ridi­că la cir­ca 800.000 de euro.

Cites­te mai mult aici: http://www.businessmagazin.ro/actualitate/cel-mai-frumos-magazin-din-lume-se-afla-pe-calea-victoriei-brandul-romanesc-a-castigat-in-fata-tiffany-s-macy-s-sau-apple-store-11716054

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply