Ce spun pompierii despre incendiul de la Beirut: „AM FOST ANUNŢAŢI PREA TÂRZIU

0
260

Pom­pie­rii con­stă­nţeni spun că încă nu a fost sta­bi­li­tă o cau­ză pro­ba­bi­lă a incen­di­u­lui şi că anche­ta este în desfă­şu­ra­re, aşa că va mai dura ceva până când rude­le fete­lor dece­da­te vor pri­mi expli­ca­ţii. De ase­me­nea, şeful ISU Dobro­gea spu­ne că, din punc­tul său de vede­re, au fost anu­nţa­ţi prea târ­ziu de pro­du­ce­rea incen­di­u­lui, având în vede­re cum ardea clă­di­rea în momen­tul în care au ajuns la faţa locu­lui. În plus, aces­ta afir­mă că s‑a ajuns la faţa locu­lui în două minu­te de când a fost pri­mit ape­lul de urgenţă.

Nu pot să am nici un punct de vede­re din moment ce este por­ni­tă o anche­tă pena­lă în acest sens. Pe de altă par­te, nu vreau să intru în pole­mi­că cu nimeni, nici cu apa­rţi­nă­to­rii fete­lor care au dece­dat, nici cu alt­ci­ne­va. Este nor­mal să fim acu­za­ţi că am venit la faţa locu­lui? Are vreo logi­că aceas­tă afir­ma­ţie? La felul în care clă­di­rea ardea când am ajuns la faţa locu­lui, eu cred că am fost anu­nţa­ţi prea târ­ziu, pen­tru că noi am făcut două minu­te din momen­tul anu­nţu­lui până la faţa locu­lui, zona fiind la mai puţin de 300 de metri de sedi­ul nos­tru. Cau­za încă nu a fost sta­bi­li­tă, va mai dura ceva”, a pre­ci­zat, pen­tru Cuget Liber, colo­ne­lul Vio­rel Jia­nu, inspec­to­rul şef al Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Dobrogea.

Andre­ea Ili­es­cu, Cugetliber.ro, Marti, 8 apr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply