Campania electorală pentru EUROPARLAMENTARE începe vineri, la ora 0.00

0
302

Cele 15 par­ti­de şi ali­anţe poli­ti­ce sau elec­to­ra­le şi cei 8 can­di­da­ţi inde­pen­denţi care par­ti­ci­pă la ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re intră, de vineri, în cam­pa­nie elec­to­ra­lă, pen­tru 30 de zile, la scru­ti­nul din 25 mai urmând să fie aleşi cei 32 de repre­zen­tanţi ai Româ­ni­ei în PE.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru EUROPARLAMENTARE înce­pe vineri la ora 0.00 (Ima­gi­ne: Liviu Chirica/ Medi­a­fax Foto).

În actu­a­la legi­sla­tu­ră a PE, Româ­nia are 33 de euro­par­la­men­tari, însă numă­rul aces­to­ra sca­de cu unul după aces­te ale­geri, urma­re a apli­că­rii Tra­ta­tu­lui de la Lisabona.

Cam­pa­nia elec­to­ra­lă înce­pe vineri, la ora 00.00, şi se va înche­ia cu o zi îna­in­te de data ale­ge­ri­lor, res­pec­tiv sâm­bă­tă 24 mai, la ora 7.00.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply