Atenţie! Intervale orare noi de închidere a circulaţiei pe Podul Agigea!

0
299

CNADR anu­nţă par­ti­ci­panţii la tra­fic, că, înce­pând cu data de Marți, 01.04.2014, ora 23:00, se va intro­du­ce un nou inter­val orar de închi­de­re a cir­cu­la­ţi­ei, pe podul de la Agi­gea. Aceas­tă închi­de­re se va apli­ca în fie­ca­re noap­te de marţi spre mier­curi, mier­curi spre joi și joi spre vineri, în inter­va­lul orar 23:00 — 01:00 şi va fi vala­bi­lă până la data de 27.06.2014.

De ase­me­nea, pre­ci­zăm că rămân vala­bi­le şi cele­lal­te inter­va­le de închi­de­re a cir­cu­la­ţi­ei, de 4 ore în zile­le de marţi, joi şi sâm­bă­tă, între ore­le 09:00 — 13:00, res­pec­tiv 4 ore, în nopţi­le de luni spre marţi, între ore­le 23:00 — 03:00.

În aces­te peri­oa­de, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră se va des­fă­șu­ra pe urmă­toa­re­le vari­an­te de ocolire:

1. Pen­tru rela­ţia Bucu­reşti — Port Con­stanţa Sud ‑Agi­gea — Negru Vodă — Man­ga­lia şi retur, tra­se­ul de oco­li­re va fi:

A2 (Bucu­res­ti — Con­stanţa — Nod ruti­er Med­gi­dia) — DJ 381 (Nod ruti­er Med­gi­dia — Cio­câr­lia de Sus) — DN 3 (Cio­câr­lia de Sus . Coba­din) — DJ 391 (Coba­din — Mereni . Toprai­sar) — DN 38 (Toprai­sar . Agi­gea) — DN 39 (Agi­gea . Mangalia);

2. Pen­tru rela­ţia Hârşo­va (DN 2A) — Tul­cea (DN 22)- Port Con­stanţa Sud — Agi­gea — Negru Vodă — Man­ga­lia şi retur, tra­se­ul de oco­li­re va fi:

A4 (Nod ruti­er Ovi­diu — Nod ruti­er A4 cu A2) — A2 (Nod ruti­er A4 cu A2 — Nod ruti­er Med­gi­dia) — DJ 381 (Nod ruti­er Med­gi­dia — Cio­câr­lia de Sus) ‑DN 3 (Cio­câr­lia de Sus . Coba­din) — DJ 391 (Coba­din — Mereni . Toprai­sar) — DN 38 (Toprai­sar ‑Agi­gea) — DN 39 (Agi­gea . Mangalia);

Pen­tru tra­ver­sa­rea Cana­lu­lui Dună­re — Marea Nea­gră cu bacul, se vor monta indi­ca­toa­re ruti­e­re de orien­ta­re şi devi­e­re spre bac, în zona podu­lui Agi­gea. Con­du­că­to­rii auto sunt ruga­ţi să res­pec­te res­tri­cţia de cir­cu­la­ţie insti­tu­i­tă şi sem­na­li­za­rea ruti­e­ră temporară.

replicaonline.ro, 01.04.2014.

Vezi și Comu­ni­ca­tul CNADR:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply