2 Aprilie, Ziua Porților Deschise, la Centrul PAIDEIA din Mangalia

0
284

2 Apri­lie este Ziua Inter­națio­na­lă de Con­ști­en­ti­za­re a Autismului.

 

Cu aceas­ta oca­zie, Cen­trul Edu­ca­tio­nal pen­tru copii si părinți PAIDEIA din Man­ga­lia dema­rea­za o cam­pa­nie de infor­ma­re in comunitate.

Pe 2 Apri­lie des­chi­dem por­ți­le tutu­ror celor care doresc să cunoas­că Cen­trul nos­tru si sa afle mai mul­te des­pre acti­vi­ta­ti­le des­fa­su­ra­te de noi.

Vă aștep­tăm cu drag, mier­curi, 2 Apri­lie 2014, între ore­le 10.00 — 12.00, sa ne cunoas­tem, sa va ras­pun­dem la intre­ba­ri­le dvs. des­pre ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te in cadrul Cen­tru­lui PAIDEIA.

Pro­gram:

10.00 — 11.00 — Inre­gis­tra­rea par­ti­ci­panţi­lor si pre­zen­ta­rea Cen­tru­lui Edu­ca­tio­nal pen­tru copii si parin­ti PAIDEIA;

11.00 — 12.00 — Sesiu­ne de intre­bari si dis­cu­tii cu invitatii.

Dia­na Petre,

Asis­tent soci­al spe­cia­list, Pre­se­din­te Aso­ci­a­tia SI EU POT, Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply