ALERTĂ DE SECURITATE! Un VIRUS CIBERNETIC a pus în pericol milioane de parole, site-uri și nume de identificare

0
337

Exper­ții în secu­ri­ta­te ciber­ne­ti­că aver­ti­zea­ză toți uti­li­za­to­rii de inter­net să își schim­be toa­te paro­le­le pe care le folo­sesc, în spe­cial pe cele uti­li­za­te pen­tru a rea­li­za plăți bancare.

Motivul se pare că ar fi decoperirea unei vulnerabilități cu un grad mare de risc a unui program de criptare, utilizat de jumătate dintre site-uri din întreaga lume.

Aceas­tă pro­ble­mă ar exis­ta de apro­xi­ma­tiv doi ani și le per­mi­te ata­ca­to­ri­lor infor­ma­tici să colec­te­ze date cu carac­ter per­so­nal, paro­le, nume de uti­li­za­tor sau date bancare.

Dacă deți­neți infor­ma­ții cu carac­ter sen­si­bil, spe­cia­liș­tii reco­man­dă să nu acce­sați inter­ne­tul în zile­le urmă­toa­re, până la reme­di­e­rea vul­ne­ra­bi­li­tă­ții, potri­vit stirileprotv.ro.

Sur­sa:  http://www.libertatea.ro/detalii/articol/alerta-de-securitate-un-virus-cibernetic-pericol-milioane-de-parole-siteuri-nume-identificare-488489.html#ixzz2yW9NczFJ

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply