ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEILOR — 8 MARTIE 2014

0
343

Ziua Inter­na­ţio­na­lă a Feme­ii, săr­bă­to­ri­tă pe 8 MARTIE a fost mai întâi un sim­bol al lup­tei pen­tru drep­tu­ri­le feme­i­lor care mun­ceau, apoi o săr­bă­toa­re a mame­lor în ţări­le din fos­tul bloc sovi­e­tic, iar în pre­zent este un pri­lej de bucu­rie şi răsfăţ pen­tru toa­te feme­i­le din lume.

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEILOR 2014. 8 MARTIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII. În pre­zent, o zi a bucu­ri­ei pen­tru toa­te feme­i­le, care pri­mesc flori şi dife­ri­te cado­uri, săr­bă­toa­rea de 8 MARTIE a fost per­ce­pu­tă mult timp drept un moment în care erau afir­ma­te drep­tu­ri­le soci­a­le şi poli­ti­ce ale feme­i­lor, pre­cum şi pro­gre­se­le făcu­te în ceea ce le priveşte.

Citi­ti mai mult pe realitatea.net, 07.03.2014.

Fie ca toa­te împli­ni­ri­le, sănă­ta­tea și spi­ri­tul aces­tei zile să vă înso­țeas­că pretutindeni! 

La mulți ani și petre­ce­re fru­moa­să, de 8 Martie!!!

MangaliaNews.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply