UNPR aşteaptă un semn de la Oprea, ca să propună prefect la Constanţa

0
278

Mem­brii UNPR Con­stanţa s‑au întâl­nit, luni sea­ra, în cadrul unei şedinţe, pen­tru a dis­cu­ta pro­ble­me­le orga­ni­za­ţi­ei. Momen­tan, Geor­ge Lipo­vea­nu, preşe­din­te­le for­ma­ţiu­nii de la Con­stanţa, nu ştie dacă-şi va tri­mi­te un om la Pre­fec­tu­ra Con­stanţa. Poli­ti­cia­nul aşteap­tă OK-ul de la şeful par­ti­du­lui la nivel naţio­nal, Gabriel Oprea, pri­vind o even­tu­a­lă nomi­na­li­za­re din par­tea UNPR pen­tru pos­tul de prefect.

Nu putem să vor­bim aşa, din auzi­te. Ne uităm şi noi la tele­vi­zor şi, dacă avem infor­ma­ţii corec­te, le trans­mi­tem şi noi mai depar­te. Doar Gabriel Oprea este abi­li­tat să ne pro­pu­nă de la ce par­tid să fie pre­fect. Atunci, vom anu­nţa şi noi, a decla­rat Lipoveanu.

Mire­la Sori­na PASCAL, repli­ca, Marti, 4 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply