Se întrerupe apa în zona Rozelor, Ion Creangă şi Şoseaua Constanţei !

0
295

Anu­nţ de inte­res public

Se între­ru­pe apa în zona Roze­lor, Ion Cre­an­gă şi Şosea­ua Constanţei

Cen­trul Zonal Man­ga­lia al S.C. Raja S.A. Con­stanţa anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le, între ore­le 14.00–16.00, pe stra­da Roze­lor, Ion Cre­an­gă, Şos. Con­stanţei şi zona — sens gira­to­riu, pen­tru reme­di­e­rea unei defe­cţiuni la sis­te­mul de ali­men­ta­re cu apă.

24 mar­tie 2014, trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­ma­ri­ei Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply