ROMÂNIA SUB ASEDIU !

0
283

Inte­gri­ta­tea teri­to­ri­a­lă a Roma­niei este ame­nin­ța­tă de vân­ză­ri­le masi­ve de teri­to­riu: tere­nu­ri­le agri­co­le și pădu­ri­le au fost vân­du­te stră­i­ni­lor (4.500.000 ha, în ulti­mii 15 ani).

Poli­ti­cie­nii, indi­fe­rent de guver­na­re, nu au avut nicio reac­ție legi­sla­ti­vă, sin­gu­re­le ini­ția­ti­ve fiind tot în spri­ji­nul cum­pă­ră­to­ri­lor. Pen­tru păduri, nici în pre­zent (mar­tie 2014) nu exis­tă măcar un pro­iect de lege care să regle­men­te­ze achi­zi­ția tere­nu­ri­lor fores­ti­e­re.

Pozi­ția NOSTRA SILVA este pre­zen­ta­tă de pre­șe­din­te­le Fede­ra­ți­ei, Bogdan Ioan Tudor Todo­ran.

Sur­sa: You­tu­be: http://www.youtube.com/watch?v=RR-HKc6uh5Q si http://www.youtube.com/user/FPPPRNOSTRASILVA

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply