România promovată prin valori! Paşaport diplomatic pentru Dan Puric și alte personalități marcante

0
329

Minis­trul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Titus Cor­lă­ţean, a înmâ­nat, joi, paşa­poar­te diplo­ma­ti­ce unor per­so­na­li­tă­ţi mar­can­te ale vieţii diplo­ma­ti­ce, cul­tu­ra­le şi spor­ti­ve, care au con­tri­bu­it şi con­tri­bu­ie la pro­mo­va­rea ima­gi­nii Româ­ni­ei în lume.

Au fost ono­ra­ţi în cadrul cere­mo­n­i­ei de la MAE, Ilie Năs­ta­se, Con­stan­tin Chi­r­i­ac, Nadia Comă­neci, Hel­mu­th Duc­ka­dam, Ovi­diu Lipan Ţăn­dă­ri­că, Oana Pel­lea, Maia Mor­gen­stern, Dumi­tru Pru­na­riu, Dan Puric, Dinu Săra­ru, Nico­lae Voi­cu­leţ şi Eli­sa­be­ta Lipă.

Aces­te per­so­na­li­tă­ţi au fost desem­na­te drept ‘amba­sa­dori ai turis­mu­lui româ­nesc’, în cadrul pro­iec­tu­lui ‘Româ­nia pro­mo­va­tă prin valori’, ini­ţi­at de fos­tul minis­trul dele­gat pen­tru IMM-uri, Medi­ul de Afa­ceri şi Turism, Maria Grapini.

 Mai mult, în capital.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply