Promovare originală: Mamaia a rupt gura Târgului de Turism al României!

0
271
Pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re: „Eu, Radu Mază­re, Rege­le Car­na­va­lu­lui din Mama­ia, vreau să fac un apel către naţiu­ne. Ţară, ţară vrem turi­şti! Îi vom aştep­ta pe toţi pe o fale­ză refă­cu­tă, pe o pla­jă ilu­mi­na­tă ca la Rio, cu spec­ta­co­le ce nu a văzut Parisul.”
Sta­ţiu­nea Mama­ia va fi şi în sezo­nul esti­val 2014 capi­ta­la euro­pea­nă a dis­tra­cţi­ei. Par­ti­ci­panţii la Târ­gul de Turism al Româ­ni­ei au pri­mit ieri o mos­tră din ceea ce urmea­ză să se întâm­ple în aceas­tă vară în Mama­ia — modă, clu­b­bing, pla­jă, şamd…

Para­da de pro­mo­va­re a sta­ţiu­nii, în frun­tea căre­ia s‑a aflat Rege­le Car­na­va­lu­lui, Radu Mază­re, a cap­tat întrea­ga atenţie la des­chi­de­rea Târ­gu­lui. Apro­xi­ma­tiv 100 de mane­chi­ne l‑au însoţit pe Radu Mază­re prin­tre stan­du­ri­le TTR, pen­tru ca la final să defi­le­ze pe podi­u­mul ampla­sat la stan­dul Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral — Del­ta Dunării.

Dobro­gea este foar­te bine repre­zen­ta­tă la cea de‑a 31‑a edi­ţie a TTR, Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, Con­si­li­ul Judeţean Tul­cea, Pri­mă­ri­i­le Con­stanţa, Man­ga­lia, Efo­rie şi Techir­ghi­ol, Aso­ci­a­ţia Lito­ral — Del­ta Dună­rii, dar şi foar­te mul­te hote­luri de pe lito­ral având stan­duri de prezentare.

 Vezi gale­ria de ima­gini a aces­tui articol

Telegrafonline.ro, 14.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply