Ponta vrea să desfiinţeze taxa radio-tv, la anul

0
292

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat marţi că nu susţi­ne majo­ra­rea taxei radio-tv şi spe­ră că pes­te un an aceas­tă taxă va putea fi desfi­inţa­tă, pen­tru că este ‘o ches­tiu­ne depăşită’.

Pon­ta vrea să desfi­inţe­ze taxa radio-tv, la anul.

Aşa cred că tre­bu­ie să se întâm­ple (n.r. — taxa radio-tv să fie desfi­inţa­tă), după ce avem tot sis­te­mul digi­tal, după ce are loc refor­ma în aceas­tă pia­ţă a tele­vi­ziu­nii şi radi­o­u­lui public, după ce se vor reuni, tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de un spri­jin de la buge­tul public, aşa cum se întâm­plă cu toa­te insti­tu­ţi­i­le de acest gen din Euro­pa. Eu cred că obli­ga­ti­vi­ta­tea pen­tru toţi oame­nii de a plăti o taxă e o ches­tiu­ne depă­şi­tă’, a spus Pon­ta la Pala­tul Parlamentului.

Mai mult, pe economica.net, 26.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply