O companie mută din China în România producţia de sisteme electronice pentru turbine eoliene

0
282

Com­pa­nia Ame­ri­can Super­con­duc­tor va des­chi­de o fabri­că în Timi­şoa­ra, unde va muta o par­te a pro­du­cţi­ei de com­po­nen­te pen­tru tur­bi­ne eoli­e­ne de la ope­ra­ţiu­ni­le pe care le are în Chi­na, par­te a unui plan mai amplu de res­truc­tu­ra­re şi redu­ce­re de costuri.

Pla­nul pre­ve­de „trans­fe­rul capa­ci­tă­ţii de pro­du­cţie de sis­te­me elec­tro­ni­ce de con­trol pen­tru cli­enţii din afa­ra Chi­nei de la fabri­ca com­pa­niei din Suzhou, Chi­na, la o nouă faci­li­ta­te de pro­du­cţie în Timi­şoa­ra, Româ­nia“, se ara­tă într-un docu­ment trans­mis de Ame­ri­can Super­con­duc­tor bur­sei americane.

Fabri­ca din Româ­nia ar tre­bui să devi­nă ope­ra­ţio­na­lă pe par­cur­sul anu­lui fis­cal 2014, care înce­pe în apri­lie. În timp ce faci­li­tă­ţi­le de pro­du­cţie din Chi­na vor con­ti­nua să deser­veas­că pia­ţa chi­ne­ză, numă­rul de anga­ja­ţi va fi redus, ca urma­re des­chi­de­rii nou­lui cen­tru de pro­du­cţie din România.

Cites­te mai mult: adev.ro/n2qi0u, 20.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply