Nucile de săpun, pariul unei antreprenoare din Iasi. Ce avantaje are fructul exotic originar din India

0
273

Simo­na Chi­per si sotul sau au decis sa inves­teas­ca intr‑o afa­ce­re mai putin cunos­cu­ta: in urma cu cinci ani au tes­tat pen­tru pri­ma oara nuci­le de sapun ca alter­na­ti­va bio a cla­si­cu­lui deter­gent. Exo­ti­cul fruct, ori­gi­nar din India, poa­te fi folo­sit pen­tru cura­te­nia intre­gii locu­in­te. Mai mult, cu un sin­gur kilo­gram de nuci de sapun poti spa­la imbra­ca­min­tea timp de un an. Iar pre­tul este la juma­ta­te fata de deter­gen­tul obisnuit.

Desi a ter­mi­nat facul­ta­tea de Drept, Simo­na Chi­per, 36 de ani, nu a pro­fe­sat nici­o­da­ta nefi­ind atra­sa cu ade­va­rat de acest dome­niu. Dato­ri­ta sotu­lui sau, a ajuns sa lucre­ze in IT, unde, timp de sase ani, pana la nas­te­rea pri­mu­lui copil, s‑a ocu­pat cu vanza­rea de harwa­re si softwa­re in cadrul unei com­pa­nii din Constanta.

Afa­ce­rea cu nuci de sapun a dema­rat la un an dupa nas­te­rea copi­lu­lui lor din nece­si­ta­tea de a folo­si in cres­te­rea sa pro­du­se cu un numar cat mai redus de chi­mi­ca­le. Ast­fel, in timp ce cau­ta infor­ma­tii pe Inter­net a des­co­pe­rit pe site-uri­le din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii date des­pre nuci­le de sapun, iar ceea ce i‑a atras aten­tia a fost fap­tul ca repre­zen­tau o alter­na­ti­va 100% natu­ra­la la cla­si­cul detergent.

M‑am gan­dit ca asa ceva nu poa­te fi ade­va­rat si mi-am pro­pus sa tes­tez aces­te nuci de sapun. Erau, intr-ade­var, un pro­dus ver­sa­til. Rezul­ta­tul (con­fir­mat) a fost uimi­tor si, mai ales, pen­tru sana­ta­tea copi­lul meu, imbu­cu­ra­tor”, expli­ca Simo­na Chiper.

Comer­ci­a­li­za­rea lor a venit ca un pas nor­mal, dub­lat si de dorin­ta de a avea un pro­gram mai fle­xi­bil care sa ii per­mi­ta petre­ce­rea unui timp supli­men­tar impre­u­na cu fami­lia. Anul tre­cut cei soti au inche­iat un par­te­ne­ri­at cu com­pa­nia Pro­fe­sio­nal Tip Con­sult din Iasi, ala­turi de care detin Nucidesapun.ro.

Cites­te mai mult pe wall-street.ro.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply