Ministrul Şova: Vrem să transformăm Portul Constanţa în companie publică. Primăria Constanţa va avea 33% din acţiuni

0
267

 

Noul minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor, Dan Şova, a anu­nţat sâm­bă­tă sea­ra, într‑o emi­siu­ne la Ante­na 3, că Guver­nul intenţio­nea­ză să măreas­că numă­rul acţiu­ni­lor deţi­nu­te de Pri­mă­ria Con­stanţa în admi­nis­tra­ţia Por­tu­lui Mari­tim Con­stanţa, pen­tru a ajun­ge la un pro­cent de 33%.

Potri­vit pla­nu­lui pre­zen­tat de Sova, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor va rămâ­ne la rân­dul său cu 33%, un pachet de 14% din acţiuni urmând să fie tranza­cţio­nat pe bur­să, Por­tul Con­stanţa fiind trans­for­mat ast­fel în com­pa­nie publi­că, notea­ză HotNews.ro.

În pre­zent, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor deţi­ne 60 la sută din acţiu­ni­le Admi­nis­tra­ţi­ei Por­tu­ri­lor Mari­ti­me Con­stanţa, 20 la sută le are Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea şi 20 la sută Con­si­li­ul Local Constanţa.

replicaonline.ro, 23.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply