Mazăre: Dacă eu şi echipa luăm mâna de pe Mamaia, ajunge ca Olimp. VEZI cum răspunde primarul Mangaliei!

0
216

În Mama­ia, pe lân­gă clu­buri, la vară, şi Pri­mă­ria Con­stan­ța va avea un car ale­goric. Pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re, a anu­nţat, de dată recen­tă, că un car ale­goric cos­tă 30 de mii de euro. Tre­bu­ie să ne pro­fe­sio­na­li­zăm, ne tre­bu­ie regi­zor, sce­na­rist. Mama­ia a ajuns un model. Dacă eu şi echi­pa luăm mâna de pe Mama­ia, ajun­ge ca Olimp, decla­ra Radu Mază­re, cu oca­zia unei şedinţe de Con­si­liu local.

Între­bat dacă nu i se pare urâ­tă decla­ra­ţia edi­lu­lui de Con­stanţa, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu a răs­puns: E urâ­tă, dar are drep­ta­te Radu Mază­re. Însă, dă asi­gu­rări Radu, lucru­ri­le se vor schim­ba, încet-încet. Avem pro­iec­te depu­se pen­tru rea­bi­li­ta­rea fale­ze­lor Jupi­ter-Nept­un şi Saturn. Este posi­bil ca pen­tru fale­za Jupi­ter-Nept­un să sem­năm con­trac­tul de finanţa­re în luna apri­lie. Pen­tru Saturn, care e un pro­iect mai amplu, nu este exclus să sem­năm tot prin luna apri­lie. Tre­bu­ie să dema­răm, lucră­ri­le ar tre­bui înche­ia­te la fine­le lui 2015, alt­fel nu mai prin­dem finanţa­rea euro­pea­nă şi va tre­bui să plătim de la buge­tul local, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

replica0nline.ro, 10.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele