Marea a înghiţit plajele. Aproape 100 de metri de nisip au fost cuceriţi de apă

0
228

La înce­put de pri­ma­va­ră, marea ofe­ră un nou spec­ta­col al natu­rii. Aproa­pe 100 metri din nisip au fost cuce­ri­ţi de apa umfla­tă din cau­za furt­u­nii puter­ni­ce din ulti­me­le zile. Marea a muş­cat din între­gul ţărm din par­tea de nord a lito­ra­lu­lui româ­nesc. Marea a înghi­ţit plajele.

Aproa­pe 100 de metri de nisip au fost cuce­ri­ţi de apă. (Pla­ja Mamaia).

La înce­put de pri­ma­va­ră, marea ofe­ră un nou spec­ta­col al natu­rii. Aproa­pe 100 metri din nisip au fost cuce­ri­ţi de apa umfla­tă din cau­za furt­u­nii puter­ni­ce din ulti­me­le zile. Marea a muş­cat din între­gul ţărm din par­tea de nord a lito­ra­lu­lui românesc.

Pe lito­ral, pla­ja a dis­pa­rut in ulti­me­le doua zile. Con­se­cinţe­le furt­u­nii de larg se văd la mal. Apa este din ce in ce mai invol­bu­ra­ta şi îna­in­tea­ză pe pla­jă, cat vezi cu ochii. Valu­ri­le inal­te chiar şi de trei metri nu iar­ta nimic in calea lor.

Lore­da­na Ves­pa­ru, repor­ter Digi24: “Marea a muş­cat cu furie din pla­jă. Zone întregi, care în vară erau pli­ne de turi­şti şi sez­lon­guri, au fost înghi­ţi­te de apă, iar valu­ri­le au mătu­rat totul în calea lor. Inclu­siv acest foi­sor în mod nor­mal se afla la 10 metri dis­tanţă de mare”.

Apa maci­na tot ce intal­ne­ste in cale. Cla­di­ri­le din beton nu mai sunt impu­na­toa­re fata in fata cu marea furi­oa­să. Valu­ri­le rod fara ince­ta­re mar­gi­nea unei fos­te terase.

Furt­u­na a înde­păr­tat ori­ce local­nic sau turist atras de lito­ral. Sin­gu­rii spec­ta­tori sunt cati­va mun­ci­tori care in mici­le pau­ze admi­ra marea agi­ta­ta. Oame­nii isi amin­tesc ca a fost si mai rau de atat.

Ilie Dănuţ Dia­co­ne­scu, cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic: “Pla­ja turis­ti­că Mama­ia este inun­da­ta în zona sudi­ca aproa­pe în tota­li­ta­te până la para­pet, iar in zona nor­di­că a pla­jei Mama­ia, mai mult de jumătate”.

Totu­şi, spec­ta­co­lul natu­rii afec­tea­ză pla­je­le. Însă auto­ri­tă­ţi­le pro­mit că până la vară, toa­te vor fi refăcute.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe ro.stiri.yahoo.com, Marti, 11 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply