Imagini cu o cascadă din România, VIRAL pe Internet. Huffington Post: “Un loc magic, desprins din poveste” (VIDEO)

0
911

De mul­te ori, se întâm­plă să vezi foto­gra­fii făcu­te în natu­ră și să îți spui că “așa ceva nu poa­te fi real”. Ei bine, un ast­fel de sen­ti­ment îl ai când pri­vești ima­gini cu Izvo­rul Bigăr, sau Cas­ca­da Bigăr din Caraș-Seve­rin, Româ­nia, scriu jur­na­liș­tii de la Huffin­gton Post.

Este un loc des­prins din poves­te. Cas­ca­da Bigăr par­că e des­prin­să din bas­me… E un loc magic. O stân­că aco­pe­ri­tă cu muşchi şi un izvor sub­te­ran cre­ea­ză un colţ de natu­ră de o fru­mu­seţe uni­că. Situ­a­tă în Munţii Ani­na, în par­tea de vest a Româ­ni­ei, aceas­tă cas­ca­dă se regă­seş­te pe lis­te­le unor fru­mu­seţi natu­ra­le rare din întrea­ga lume şi din Româ­nia. Iar moti­ve­le sunt les­ne de înţe­les”, scrie publicaţia.

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply