Grapini: Fiscul nu va mai putea bloca conturile firmelor inainte de a lasa sa treaca 30 de zile de la trimiterea unei notificari

0
267

Obli­ga­ti­vi­ta­tea cer­ti­fi­ca­rii decla­ra­ti­i­lor rec­ti­fi­ca­ti­ve de catre un con­sul­tant fis­cal, a fost eliminata.

Maria Gra­pini (Foto: Agerpres).

Obli­ga­ti­vi­ta­tea cer­ti­fi­ca­rii decla­ra­ti­i­lor rec­ti­fi­ca­ti­ve de catre un con­sul­tant fis­cal a fost eli­mi­na­ta, a decla­rat vineri pen­tru HotNews.ro Maria Gra­pini, minis­trul minis­trul dele­gat pen­tru IMM, mediu de afa­ceri și turism. “Inca de pe cand se dis­cu­ta pro­iec­tul ini­ti­al, pe cand inca era minis­tru dom­nul Chi­to­iu, eu am refu­zat sa sem­nez acest pro­iect. Mai ales ca intr-un arti­col al pro­iec­tu­lui se spu­nea ca decla­ra­tia rec­ti­fi­ca­ti­va POATE fi sem­na­ta de un con­sul­tant, adi­ca era optio­na­la, iar pe a doua pagi­na se men­tio­na ca san­cţiu­nea pen­tru depu­ne­rea decla­ra­ţi­i­lor rec­ti­fi­ca­ti­ve necer­ti­fi­ca­te este de 2% din dife­renţa de sumă dar nu mai puţin de 200 lei”, a mai spus Gra­pini. Ea a mai con­fir­mat pen­tru Hot­News ca Fis­cul nu va mai putea blo­ca con­tu­ri­le fir­me­lor ina­in­te de a lasa sa tre­a­ca 30 de zile de la noti­fi­ca­rea pri­mi­ta in acest sens de companii.

Citi­ti mai mult pe hotnews.ro/stiri, 28.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply