Eveniment editorial la Cercul Militar Mangalia: Va avea loc lansarea de carte “Antologia Clubului Artelor Solteris”

0
257

Dumi­ni­că, 30 mar­tie, va avea loc la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia lan­sa­rea de car­te “Anto­lo­gia Clu­bu­lui Arte­lor Solteris”.

Însoţi­tă de o expo­zi­ţie colec­ti­vă de pic­tu­ră, lan­sa­rea de car­te este un eve­ni­ment deo­se­bit de impor­tant pen­tru mem­brii clu­bu­lui şi pen­tru iubi­to­rii de cul­tu­ră din vechiul Cal­la­tis, deo­a­re­ce repre­zin­tă bilanţul anu­lui 2013 reu­nit în culori, cuvin­te, tră­iri, sentimente.

Sunt reme­mo­ra­te cu acest pri­lej toa­te mani­fes­tă­ri­le orga­ni­za­te şi desfă­şu­ra­te la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia de arti­ş­tii cetă­ţii şi pri­e­te­nii lor : ver­ni­sa­je de pic­tu­ră, seri lite­ra­re, mese rot­un­de tema­ti­ce, pro­iec­te culturale.

foto arhi­va: editiadesud.ro

Sur­sa: ziuaconstanta.ro, 29.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply