Europarlamentare: Lista partidelor și candidaților independenți

0
265

Pen­tru cele 32 de locuri ale Româ­ni­ei din Par­la­men­tul Euro­pean, pe 25 mai se vor bate 15 for­ma­țiuni poli­ti­ce și 11 can­di­dați inde­pen­denți, dacă Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral nu va sesi­za nere­guli cu pri­vi­re la can­di­da­tu­ri­le depu­se până la ter­me­nul limi­tă, 26 martie.

For­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce care și-au depus can­di­da­tu­ri­le la BEC pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re sunt:

 • 1. Ali­an­ța Elec­to­ra­lă PSD-UNPR-PC
 • 2. Par­ti­dul Demo­crat Liberal
 • 3. Par­ti­dul Națio­nal Liberal
 • 4. Uniu­nea Demo­cra­tă Maghia­ră din România
 • 5. Par­ti­dul Miș­ca­rea Populară
 • 6. Par­ti­dul Noua Republică
 • 7. Par­ti­dul Națio­nal Țără­nesc Creș­tin Democrat
 • 8. Par­ti­dul Popo­ru­lui Dan-Diaconescu
 • 9. Par­ti­dul Drep­tă­ții Sociale
 • 10. Par­ti­dul Eco­lo­gist Român
 • 11. Ali­an­ța Națio­na­lă a Agricultorilor
 • 12. For­ța Civică
 • 13. Par­ti­dul Ver­de și Alter­na­ti­va Socialistă
 • 14. Par­ti­dul Româ­nia Mare, care a depus două lis­te — una de către Cor­ne­liu Vadim Tudor, iar una de către Ghe­or­ghe Funar.

Citiți mai mult pe dcnews.ro, Joi, 27 mar­tie 2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply