De ce nu trebuie sa ne tinem niciodata telefonul in dormitor

0
277

Dai­ly Mail: Opt din zece per­soa­ne isi tin tele­foa­ne­le aproa­pe atunci cand dorm si juma­ta­te din­tre uti­li­za­tori folo­sesc mobi­lul pe post de ceas des­tep­ta­tor, potri­vit unui son­daj rea­li­zat de Ofcom.

Potri­vit cer­ce­ta­to­ri­lor, fap­tul ca tinem lan­ga noi tele­foa­ne­le atunci cand dor­mim, ne face sa fim “hiper­vi­gi­len­ti”, asa ca som­nul nos­tru va fi mai agi­tat si nu vom reu­si sa ne odih­nim in ade­va­ra­tul sens al cuvan­tu­lui. Mai mult, folo­si­rea mobi­lu­lui in apro­pi­e­rea orei de cul­ca­re ar putea declan­sa insomnii sau alte pro­ble­me asemanatoare.

Doc­to­rul Guy Mea­dows, spe­cia­list in insomnii la The Sle­ep Scho­ol, in Lon­dra, spu­ne ca mai multi oameni ar dormi mai bine daca si-ar tine dis­po­zi­ti­ve­le mobi­le si ori­ce alte devi­ce-uri elec­tro­ni­ce in afa­ra dor­mi­to­ru­lui. Mai mult, exis­ta si voci care sus­tin ca atunci ca dor­mim efec­tiv cu mobi­lul in pat, ori foar­te aproa­pe de el, ris­cam sa avem ame­teli si dureri de cap.

Prin­ci­pa­la pro­ble­ma cu tinu­tul celu­la­re­lor in dor­mi­tor este lumi­na care vine de la ecra­ne­le aces­to­ra. Cu atat mai mult, daca este vor­ba de smar­tpho­ne-uri, al caror dis­play este mai luminos.

Doc­to­rul Char­les Cze­i­sler, spe­cia­list in medi­ci­na som­nu­lui la Uni­ver­si­ta­tea Har­vard, sus­ti­ne ca asta ne influ­en­tea­za rit­mul natu­ral al cor­pu­lui, pe care “il paca­les­te” sa cre­a­da ca de fapt e zi, si nu ora de cul­ca­re. Lumi­na sti­mu­lea­za celu­le­le din reti­na, zona din spa­te­le ochiu­lui care trans­mi­te mesa­je catre cre­ier. Celu­le­le sen­si­bi­le la lumi­na sunt cele care “infor­mea­za” cor­pul des­pre ce par­te a zilei este.

Aces­tea con­tro­lea­za eli­be­ra­rea hor­mo­nu­lui de mela­to­ni­na, ceea ce te face sa te simti somno­ros, si cor­ti­zo­lul, hor­mo­nul res­pon­sa­bil de tre­zi­re”, expli­ca medicul.

Mai mult, pe ro.stiri.yahoo.ro, 11.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply