Cum a fost de 8 Martie la Captain Mondy’s Irish Pub (FOTO)

0
549

 

Liviu Axy: “După cum se vede și în poze, a fost o dis­trac­ție pe cin­ste, cu Taboo Boys și Mihai Mito­șe­ru, de 8 Mar­tie, la Cap­tain Mondy’s Irish Pub din Mangalia!”. 

Ne pre­gă­tim pen­tru Săr­bă­toa­rea Paș­te­lui și, vă vom anun­ța din timp des­pre pro­gra­mul spe­cial pe care‑l vom pre­găti pen­tru dumneavoastră.

Până atunci, sun­teți ori­când bine­ve­niți la Cap­tain Mondy’s Irish Pub, care vă ofe­ră în aceas­tă peri­oa­dă pre­pa­ra­te ori­gi­na­le de post și bău­tu­ri­le pre­fe­ra­te, în ambi­an­ța specifică”.

Gale­rie FOTO:

Sur­sa foto: Cap­tain Mondy’s Irish Pub.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply