Ce le pregăteşte Guvernul firmelor

0
315
Docu­ment citat de Medi­a­fax.

Guver­nul va declanşa, prin Agenţia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă (ANAF) şi Inspe­cţia Mun­cii, în semes­trul II al aces­tui an, o serie de con­troa­le la fir­me, în cadrul unui “pro­iect-pilot” care va fi defi­ni­ti­vat în peri­oa­da ime­di­ată, pen­tru iden­ti­fi­ca­rea mun­cii la negru şi a cazu­ri­lor de eva­ziu­ne, potri­vit unui anga­ja­ment luat în faţa FMI.

Anga­ja­men­tul de a ini­ţia ast­fel de con­troa­le a fost avan­sat de Guvern în ulti­me­le nego­ci­eri cu Fon­dul Mone­tar Inter­na­ţio­nal (FMI), din luna febru­a­rie, şi inclus în scri­soa­rea de intenţie trans­mi­să la Washin­gton.

Docu­men­tul, sem­nat în luna mar­tie şi obţi­nut de  Medi­a­fax, rele­vă, la capi­to­lul pri­vind admi­nis­tra­rea fis­ca­lă, că acest “pro­iect-pilot” de con­troa­le va fi pre­zen­tat public până la fine­le lunii mai, prin­tr-un comu­ni­cat.

Citiți mai mult în cotidianul.ro, 09.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply