Azi au început înscrierile pentru două programe de finanțare!

0
266

Ince­pand cu ora 10:00, la link-ul http://programe2014.aippimm.ro/ se pot face inscri­eri pen­tru doua pro­gra­me de finan­ta­re neram­bu­r­sa­bi­le ges­tio­na­te de Direc­tia Imple­men­ta­re Pro­gra­me pen­tru Intre­prin­deri Mici si Mij­lo­cii (DIPIMM).

Pri­mul este Pro­gra­mul Feme­ia Mana­ger, prin care IMM-uri­le / PFA-uri­le deti­nu­te (majo­ri­tar) de femei pot bene­fi­cia de finan­ta­rea pana la 90% a inves­ti­ti­i­lor pre­va­zu­te intr-un Plan de afa­ceri, dar nu mai mult de 41.500 lei (exclu­zand TVA). Daca suna inte­re­sant arun­ca un ochi pes­te des­cri­e­rea pro­gra­mu­lui pre­ga­ti­ta de Dosa­rul cu finan­tari sau des­car­ca procedura.

Cel de-al doi­lea este Pro­gra­mul SRL‑D, prin care soci­e­ta­ti­le comer­ci­a­le infi­in­ta­te recent de un intre­prin­za­tor debu­tant pot obti­ne o finan­ta­re neram­bu­r­sa­bi­la de pana la 50%, dar nu mai mult de echi­va­len­tul in lei a 10.000 Euro.

Stu­di­a­za pre­zen­ta­rea pro­gra­mu­lui sau des­car­ca pro­ce­du­ra acestuia.

Inscri­e­ri­le in cadrul pro­gra­mu­lui Feme­ia Mana­ger se vor putea face pana pe 16.03.2014, ora 20:00, in timp ce pen­tru pro­gra­mul SRL‑D apli­ca­tia on-line va rama­ne des­chi­sa pana la epu­i­za­rea fon­du­ri­lor alo­ca­te pen­tru anul 2014.

Sur­sa: Dosa­rul­cu­fi­nan­tari, 10.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply