ASPA a interzis unui număr de 19 ONG-uri să mai adopte câini

0
288

Auto­ri­ta­tea pen­tru Supra­ve­ghe­rea şi Pro­te­cţia Ani­ma­le­lor a publi­cat, dumi­ni­că, lis­ta ONG-uri­lor şi a per­soa­ne­lor care nu mai au drep­tul să adop­te câini din adă­pos­tu­ri­le muni­ci­pa­li­tă­ţii. 19 ONG-uri, prin­tre care aso­ci­a­ţi­i­le Cuţu, cuţu, Calei­do­scop şi Pri­e­te­nii Ani­ma­le­lor, pre­cum şi 39 de per­soa­ne sunt pe lis­ta ASPA.

Pe lis­tă sunt 19 ONG-uri, res­pec­tiv Aso­ci­a­ţia Cuţu, cuţu, Aso­ci­a­ţia pen­tru Dezvol­ta­re Comu­ni­ta­ră — Calei­do­scop, Aso­ci­a­ţia Depind de Noi, Aso­ci­a­ţia Ham & Miau, Aso­ci­a­ţia Las­sie, Aso­ci­a­ţia Noro­cel, Aso­ci­a­ţia Nu Mai Eşti Sin­gur, Aso­ci­a­ţia Ope­ra­tio­nal Support Care For Ani­mal Rights (OSCAR), Aso­ci­a­ţia Pas cu Pas 2003, Aso­ci­a­ţia pen­tru Dezvol­ta­re Comu­ni­ta­ră Ema, Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­te­cţia Ani­ma­le­lor A Doua Şan­să, Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­te­cţia Ani­ma­le­lor Gri­vei, Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­te­cţia Ani­ma­le­lor Pri­e­te­ni Buni, Aso­ci­a­ţia Pri­e­te­nii Ani­ma­le­lor — Româ­nia, Aso­ci­a­ţia Pro­tec­toa­re Lolek şi Bolek, Aso­ci­a­ţia Sal­vat la Timp, Aso­ci­a­ţia Zdreanţă, Fun­da­ţia Doggie-Dog şi Fun­da­ţia Speranţa.

De ase­me­nea, pe lis­ta publi­ca­tă de ASPA sunt şi 39 de persoane…

Citi­ti mai mult AICI.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply