Acțiune de voluntariat „ȘI TU POȚI DĂRUI”!

0
296

ACȚIUNE DE VOLUNTARIAT

ȘI TU POȚI DĂRUI”

Gră­di­ni­ța P.P. Nr.3 Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Ori­fla­me Man­ga­lia și Fili­a­la Cru­cea Roșie Man­ga­lia des­fă­șoa­ră acțiu­nea  „ȘI TU POȚI DĂRUI”.

Acti­vi­ta­tea se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 17 — 25 mar­tie 2014, prin colec­ta­re de ali­men­te și len­je­rii de pat.

Bene­fi­ci­a­rii aces­tei acțiuni con­ju­ga­te vor fi copi­ii și bătrâ­nii de la C.I.A.”ARMONIA (Casa de Ingri­ji­re și Aju­tor) din Negru Vodă, jude­țul Constanța.

”Nu-mi este fri­că de bătrâ­ne­țe, ci de uitare…”

Pen­tru deta­lii, sunați la: Ivaș­cu Gela: 0744.630.040,

Cara Vero­ni­ca: 0742.111.325.

ȘI TU POTI DĂRUI”

Cine­va zicea .…MÂINILE CARE AJUTĂ, SUNT MAI BUNE DECÂT CELE CARE SE ROAGĂ…”

Vă aștep­tăm să ne spri­ji­niți în aceas­tă campanie.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply