Au început lucrările la proiectul “Callatis – Istorie la malul Mării” – FOTO

3
806

farmec.ro

Comunicat de presă

Au început lucrările la proiectul “Callatis – Istorie la malul Mării”

Primăria Municipiului Mangalia a demarat lucrările la proiectul “Callatis – Istorie la malul Mării Negre – Măsuri de conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului istoric şi cultural al municipiului Mangalia”.

Proiectul este implementat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”.

Contractul de finantare s-a semnat la data de 18 aprilie 2013 şi se derulează pe o perioadă maximă de 27 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 12.988.800,20 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.355.640,00 lei, structurată din: valoare eligibilă nerambursabilă din F.E.D.R. 8.454.691,87 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din buget naţional 713.835,33, iar co-finanţarea beneficiarului are o valoare de 187.112,80. Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.221.483,20 lei.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar în Regiunea Sud-Est este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.

“Proiectul are ca obiectiv general creşterea gradului de atractivitate a sudului litoralului şi municipiului Mangalia, iar ca obiectiv specific al proiectului se urmăreşte valorificarea potenţialului turistic – cultural al municipiului Mangalia.

În acest sens, vor avea loc restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a trei monumente istorice de valoare naţională şi universală, cuprinse în patrimoniul cultural-istoric al municipiului Mangalia”, a explicat primarul Radu Cristian.

Potrivit reprezentanţilor Complexului Cultural “Callatis”, este vorba de zidul de incintă nordic-tronson estic şi basilica siriană, colţul de nord-vest al incintei romano-bizantine şi edificiile suprapuse, precum şi mormintele paleocreştine de tip hypogeu, din zona necropolei callatiene. La acest capitol, se înscrie realizarea a trei amenajări peisagistice, precum şi crearea infrastructurilor conexe de acces la monumentele istorice.

Acestea se referă la plantări de gazon, arbuşti şi copaci, amenajarea aleilor de circulaţie şi a căii de acces principale – strada care suprapune zidul de incintă romano-bizantin, precum şi iluminatul ambiental, în vederea punerii în valoare a vestigiilor reabilitate.

O altă măsură din cadrul proiectului vizează crearea de noi locuri de muncă (permanente şi temporare) pentru operarea parcului arheologic Callatis, după finalizarea activităţilor din cadrul proiectului. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei din Şos. Constanţei, nr.13, 905500, Mangalia, România, Tel: 0241751060, Fax 0241755606. Persoană de contact: Popa Dan Ciprian – Manager Proiect.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

27 martie 2014.

FOTO:


piese-auto-mangalia.ro3 COMENTARII

Leave a Reply