Tamara Buciuceanu, la primirea Premiului Academiei Române: Trebuie să trăim ca şi cum am fi nemuritori

0
321

Actri­ţa Tama­ra Buciu­cea­nu-Botez a decla­rat joi, (19 decem­brie 2013, n.red.)  la pri­mi­rea pre­mi­u­lui “Aris­ti­z­za Roma­ne­scu”, acor­dat de către Aca­de­mia Româ­nă, că oame­nii tre­bu­ie să tră­i­as­că de par­că ar fi nemuritori.

Foto: AGERPRES FLUX / CRISTIAN NISTOR

Mem­brii Aca­de­mi­ei Româ­ne au acor­dat joi pre­mi­i­le insti­tu­ţi­ei pe anul 2011.

Pre­mi­ul “Aris­ti­z­za Roma­ne­scu” a fost acor­dat ex-aequo actri­ţei Tama­ra Buciu­cea­nu-Botez pen­tru întrea­ga cre­a­ţie tea­tra­lă şi cine­ma­to­gra­fi­că şi lui Ion Cara­mi­tru pen­tru lucra­rea “Mac­be­th. Un stu­diu”. La pri­mi­rea dis­tin­cţi­ei, în cadrul eve­ni­men­tu­lui ce a avut loc în Aula Aca­de­mi­ei Româ­ne, Tama­ra Buciu­cea­nu-Botez a ţinut un scurt discurs.

E greu la deal, e foar­te greu, dar dacă tră­im, tre­bu­ie să tră­im ca şi cum am fi nemu­ri­tori”, a spus actri­ţa. “Sunt mân­dră că sunt român­că, îmi iubesc ţara şi nea­mul şi mulţu­mesc lui Dum­ne­zeu că mai tră­iesc”, a spus actriţa.

Aceas­ta a mulţu­mit cola­bo­ra­to­ri­lor săi şi fami­li­ei pen­tru spri­ji­nul pe care i l‑au acor­dat de‑a lun­gul timpului.

Cred că nu am tră­it degea­ba. Am lăsat ceva în urmă”, a adă­u­gat aceas­ta, menţionând că a învă­ţat că “dem­ni­ta­tea, cin­stea şi gene­ro­zi­ta­tea se plă­tesc foar­te scump”.

Mai mult, pe agerpres.ro/media/, 19 decem­brie 2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply