Ajutor pentru pensionarii Mangaliei

0
304

Vice­pri­ma­rul Bogdan Maga­nu: „PSD va pro­pu­ne majo­ra­rea pla­fo­nu­lui, de la 800 de lei la 830 de lei, până la care pen­sio­na­rii pot pri­mi aju­toa­re ali­men­ta­re de la Primărie”.

Dată fiind situ­a­ţia grea în care se găseş­te Româ­nia, aleşii locali din Man­ga­lia încear­că să ofe­re aju­tor vâr­st­ni­ci­lor, una din­tre cele mai afec­ta­te cate­go­rii soci­a­le. În aceas­tă idee, gru­pul PSD din Con­si­li­ul Local va pro­pu­ne, într‑o şedinţă vii­toa­re, mări­rea pla­fo­nu­lui până la care pen­sio­na­rii pot pri­mi pache­te cu alimente.

În pre­zent, pri­mesc pache­te pes­te 3.000 de pen­sio­nari cu veni­turi mai mici de 800 lei/lună, vâr­st­nici de pes­te 60 de ani care nu rea­li­zea­ză veni­turi, dar şi per­soa­ne cu han­di­cap. Cum în decem­brie 2013 au fost inde­xa­te pen­si­i­le, mulţi din­tre pen­sio­nari nu se mai înca­drea­ză în nor­me­le sta­bi­li­te de Con­si­li­ul Local. În aceas­tă situ­a­ţie se află apro­xi­ma­tiv 350 de pen­sio­nari. De ace­ea, într‑o şedinţă vii­toa­re, PSD va pro­pu­ne majo­ra­rea pla­fo­nu­lui, de la 800 de lei la 830 de lei, până la care pen­sio­na­rii pot pri­mi aju­toa­re de la Pri­mă­rie”, a spus unul din­tre ini­ţi­a­tori — vice­pri­ma­rul Bogdan Maga­nu, care este şi con­si­li­er local.

El a adă­u­gat că fie­ca­re nevo­iaş al Man­ga­li­ei bene­fi­ci­a­ză, lunar, de câte un pui, un litru de ulei, un kilo­gram de zahăr, un kilo­gram de orez, un kilo­gram de făi­nă şi un kilo­gram de mălai.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Mier­curi, 19 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply