Primăria Mangalia anunţă dezbatere publică pentru aprobarea noului PUG

0
445

Refe­ri­tor la Dez­ba­te­rea publi­că pen­tru obiec­ti­vul “REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, MUNICIPIUL MANGALIA”, pro­gra­ma­tă ini­ţi­al pen­tru data de 14.02.2014, vă adu­cem la cunoş­tinţă fap­tul că, în urma unor pro­pu­neri şi sesi­zări pri­mi­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia, muni­ci­pa­li­ta­tea a pro­pus schim­ba­rea datei Dez­ba­te­rii publi­ce în ziua de Joi, 27 febru­a­rie, ora 16,00, la Casa de cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Mangalia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply