Mangalia, capitala luptătorilor

0
343

Astăzi debu­tea­ză, la Man­ga­lia, eta­pa I de cali­fi­ca­re a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal indi­vi­du­al şi pe echi­pe la lup­te libe­re şi lup­te gre­co-roma­ne. Eve­ni­men­tul, care se desfă­şoa­ră între 28 febru­a­rie şi 2 mar­tie, este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Spor­ti­vă Muni­ci­pa­lă Cal­la­tis MG, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi Clu­bul Spor­tiv Mangalia. 

Potri­vit orga­ni­za­to­ri­lor, com­pe­ti­ţi­i­le se vor desfă­şu­ra în sala de sport a Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis“ Man­ga­lia. „Este pri­ma com­pe­ti­ţie de mare anver­gu­ră pe care muni­ci­pi­ul Man­ga­lia o găz­du­ieş­te în anul 2014. Şi-au anu­nţat par­ti­ci­pa­rea un număr de pes­te 500 de spor­tivi de la ambe­le sti­luri de lup­te“, a decla­rat preşe­din­te­le A.S.M. Cal­la­tis MG, Lucian Luca, vice­preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lupte.

observator.ro/, Vineri, 28 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply