Iată că se poate ! Comuna cu 200 de beneficiari de fonduri europene

0
256
Profit cu bani europeni. Câștigul agricultorilor din Giuvărăști ajunge și la 10.000 de euro pe an.

Local­ni­cii din­tr-un sat din Olt au des­co­pe­rit că fon­du­ri­le euro­pe­ne îi pot scoa­te din sără­cie. Unul câte unul au acce­sat bani euro­peni, până când numă­rul pro­iec­te­lor a ajuns la 200. Adi­că, unul din zece local­nici din comu­na Giu­vă­ră­şti a acce­sat fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le. Au pri­mit o mână de aju­tor şi de la auto­ri­tă­ţi­le loca­le care au înţe­les că afa­ce­ri­le pro­fi­ta­bi­le ale săte­ni­lor înseam­nă mai mulţi bani la buge­tul local.

Mitri­că Ciţă este prin­tre pri­mii locu­i­tori din Giu­vă­ră­şti care a avut cura­jul să acce­se­ze fon­du­ri­le euro­pe­ne în 2009. De atunci, a pri­mit în fie­ca­re an câte 1.500 de euro. Pro­fi­tul a fost pe măsu­ra aştep­tă­ri­lor — aproa­pe 10.000 de euro pe an din ardei, vine­te şi roşii. Acum are con­trac­te cu mai mulţi comer­ci­anţi en gro­ss din ţară, care vin în fie­ca­re lună şi îi cum­pă­ră marfa.

Acum patru ani am acce­sat şi o măsu­ră la fon­du­ri­le euro­pe­ne, măsu­ra 141, care, după cum se vede, ne‑a spri­ji­nit. Sun­tem una din comu­ne­le din jude­țul Olt cu cele mai mul­te fon­duri acce­sa­te”, spu­ne Mitri­că Ciţă.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe ro.stiri.yahoo.com/, 22.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply