FELICITĂRI, preminaţilor de la Turneul Internațional Beclean 2014! (FOTO)

0
371

In acest week-end, la Tur­ne­ul Inter­na­ţio­nal de Lup­te de la Beclean, unde au evo­lu­at cir­ca 250 de spor­tivi din Româ­nia, Mol­do­va, Ucrai­na şi Bul­ga­ria, copi­ii de la Clu­bul Spor­tiv Şco­lar din Man­ga­lia au obţi­nut opt meda­lii (şap­te de aur şi una de argint) .

 Meda­lii de aur au luat: 

- Daniel San­du (categ. 28 kg — copii mici), 

- Geor­ge Pâr­vu (categ. 38 kg — copii mari), 

- Con­stan­tin Manea (categ. 38 kg — copii mici), 

- Ana-Maria Pâr­vu (categ. 37 kg — copii), 

- Andre­ea Ana (categ. 38 kg — cadete), 

- Cris­ti­na Pin­ti­lie (categ. 49 kg — cadete) 

- Liviu Cos­ta­che (categ. 66 kg — juniori). 

 Meda­lie de argint a luat Şte­fan Cucu­ra­nu (categ. 32 kg — copii mici). 

Urmă­toa­rea com­pe­ti­ţie la care vor par­ti­ci­pa repre­zen­tanţii clu­bu­lui din Man­ga­lia este o eta­pă de Cam­pi­o­nat Naţio­nal de cadeţi, care se va desfă­şu­ra la Tg. Mureş.

La Cupa ” Tri­co­lo­rul” , de la Jega­lia, Jud.Calarasi, unde au par­ti­ci­pat un total de 150 de spor­tivi, copi­ii de la Clu­bul Spor­tiv Man­ga­lia, con­du­si de antre­nor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, au venit si ei incar­cati cu meda­lii, ast­fel ca, din cei 14 man­ga­li­o­ti par­ti­ci­pan­ti, 13 au fost premianti!

 Rezul­ta­te­le de la Jega­lia sunt: 

 Mas­culin:

 Locul I

 -Bui­ciuc Cos­min , categ 38 kg copii

 -Bun­duc Cos­min, categ 42 kg copii

 -Loc II

 -Fie­ra­ru Sebas­ti­an, cat 35 kg copii

 -Lepa­da­tu Ste­fan , cat 46 kg copii

 -Dumi­tru Beni­a­min, cat 53 kg copii

 Loc III

 -Nui­ca Cos­min, cat 28 kg copii

 -Popa Mari­us, cat 30 kg copii

 -Par­vu Cata­lin, cat 53 kg copii

 -Teo­do­res­cu Ste­fan, cat 66 kg copii

 -Par­vu Daniel, cat 53 kg copii

 Femi­nin:

 Locul I

 -Pre­di­ca Ana Maria, categ 52 kg

 -Bun­duc Ana Maria, categ 53 kg

 Loc III

 -Zan­fir Diana.

Feli­ci­tari tutu­ror spor­ti­vi­lor, antre­no­ri­lor si, le uram mult suc­ces in con­ti­nu­a­re, la vii­toa­re­le competitii!

Feli­ci­tari, pre­mi­na­ti­lor de la Beclean !

Gale­rie FOTO:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply