De luni începe prima etapă de înscriere în învăţământul primar!

0
256

Vezi CALENDARUL aprobat de Ministerul Educaţiei.

Părinţii pot com­ple­ta şi depu­ne onli­ne sau la uni­ta­tea de învă­ţământ în peri­oa­da 24 febru­a­rie — 14 mar­tie cere­ri­le de înscri­e­re a copi­i­lor lor pen­tru anul şco­lar 2014–2015, potri­vit calen­da­ru­lui apro­bat de Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei Naţionale.

Înscri­e­rea se va face de luni până vineri, între ore­le 8:00 şi 20:00, şi sâm­bă­tă, între 8:00 şi 13:00, infor­mea­ză Ager­pres. Între 18 şi 28 febru­a­rie va avea loc în fie­ca­re uni­ta­te de învă­ţământ ‘Ziua porţi­lor des­chi­se’ iar în 17–28 febru­a­rie, orga­ni­za­rea în uni­tă­ţi­le de învă­ţământ preş­co­lar a infor­mă­rii părinţi­lor. Între 18 febru­a­rie şi 13 mar­tie va fi comu­ni­cat rezul­ta­tul eva­luă­rii dezvol­tă­rii psi­ho­so­ma­ti­ce a copilului.

Citi­ti mai mult in jurnalul.ro/, Dumi­ni­ca, 23 febr.2014.

Foto: Kari­na Knapek/Intact Images.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply