Cu bani europeni, se lucrează la reţeaua de apă din Limanu

0
313

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Nico­lae Urdea: „Pro­iec­tul dema­rat de către RAJA SA vine să com­ple­te­ze tot ceea ce am rea­li­zat până acum la nivel de comună”.

După luni de aştep­ta­re şi nume­roa­se pro­ble­me, mai ales biro­cra­ti­ce, Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu a putut da în folo­sinţă reţea­ua de apă şi cana­li­za­re din loca­li­tă­ţi­le 2 Mai şi Vama Veche. Locu­i­to­rii celei de‑a tre­ia loca­li­tă­ţi a comu­nei, cei din Lima­nu, vor tre­bui să mai aştep­te cel puţin un an până când vor avea şi ei apă la robinet.

La mij­lo­cul lunii sep­tem­brie 2013, împre­u­nă cu cei de la RAJA SA, am dema­rat lucră­ri­le de înfi­inţa­re a reţe­lei de apă şi cana­li­za­re în loca­li­ta­tea Lima­nu. Este o inves­ti­ţie de apro­xi­ma­tiv 10 mili­oa­ne de euro, care ar tre­bui să se fina­li­ze­ze prin 2017, însă noi vom încer­ca să ter­mi­năm mult mai repe­de lucră­ri­le. Este un pro­iect care vine să com­ple­te­ze tot ceea ce am rea­li­zat până acum la nivel de comu­nă”, a decla­rat pri­ma­rul din Lima­nu, Nico­lae Urdea.

Robert NENCIU, telegrafonline.ro/, Marti, 25 febr.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.