Consilierii din Mangalia, convocaţi în şedinţă extraordinară — vezi ce vor discuta!

0
282

Mier­curi, 26 febru­a­rie, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este con­vo­cat în şedinţă extraordinară.

Pe ordi­nea de zi se află man­da­ta­rea pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu în vede­rea eva­luă­rii per­for­manţe­lor pro­fe­sio­na­le ale secre­ta­ru­lui muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2013- 31 decem­brie 2013.

De ase­me­nea, urmea­ză să fie votat pro­iec­tul pri­vind taxe­le şi impo­zi­te­le loca­le afe­ren­te anu­lui 2014.

replicaonline.ro/, 24.02.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply