EXCLUSIV: Calendarul competiţional al C.S.“Noua Generaţie” Mangalia

0
324

După cum ne‑a trans­mis prof. Cipri­an Broas­că, pen­tru Clu­bul Spor­tiv “Noua Gene­ra­tie” din Man­ga­lia, data de 21 febru­a­rie sem­ni­fi­că înce­pu­tul unui lung şi ane­vo­ios calen­dar com­pe­ti­ţio­nal pen­tru anul 2014.

Cea care va da star­tul, va fi secţia de atletism, prin par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­tul Muni­ci­pal Bucu­reşti a cam­pi­o­nu­lui bal­ca­nic Mari­us Sai­oc, antre­nat de prof. Cipri­an Broască.

Cea de‑a doua secţie ce con­ti­nuă Calen­da­rul com­pe­ti­ţio­nal este secţia de arte marţi­a­le, prin  par­ti­ci­pa­rea la    Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Kara­te Sho­to­kan WSKU, Koso­vo, Prish­ti­na, 04–06.04.2014, a spor­ti­vi­lor  Bocai Tudor, Şte­fan Mar­da­rie Iuli­an, Gidu Ioan Zal, antre­na­ţi de Flo­rin  Iordănoaia.

Urmă­toa­rea secţie ce com­ple­tea­ză calen­da­rul com­pe­ti­ţio­nal este secţia de şah, prin par­ti­ci­pa­rea la Cam­pi­o­na­te­le Naţio­na­le de şah pen­tru copii, juni­ori şi tine­ret (cate­go­ri­i­le 8–20 ani) la şah cla­sic, şah rapid, blitz şi dez­le­gări, ce se desfă­şoa­ră la Căli­mă­neşti-Căci­u­la­ta, cu par­ti­ci­pa­rea unui număr de 50 de spor­tivi antre­na­ţi de Andrei Furcă.

Calen­da­rul com­pe­ti­ţio­nal va fi com­ple­tat de secţi­i­le de nata­ţie, tenis, yah­ting şi echi­ta­ţie, urmând să reve­nim cu deta­lii des­pre aces­te com­pe­ti­ţii.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply