Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită la Muzeul Callatis — FOTO

0
283

Mier­curi, 15 ianu­a­rie 2014, înce­pând cu ora 11.00, la sedi­ul muze­u­lui cal­la­tian, din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”, a fost orga­ni­za­tă mani­fes­ta­rea cul­tu­ral-ști­in­ți­fi­că „15 ianu­a­rie — Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le”.

În des­chi­de­re, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, șeful muze­u­lui cal­la­tian, a vor­bit des­pre moti­vul pen­tru care aceas­tă zi este săr­bă­to­ri­tă la Muze­ul „Cal­la­tis”: „Muze­ul Cal­la­tis este o insti­tu­ție publi­că de cul­tu­ră și mi se pare firesc ca Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, sta­bi­li­tă prin legea 238 din 2010, să fie săr­bă­to­ri­tă în acest lăcaș de cul­tu­ră.” În con­ti­nu­a­re, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc a pre­zen­tat câte­va infor­ma­ții mai impor­tan­te din via­ța și ope­ra lite­ra­ră a lucea­fă­ru­lui poe­zi­ei româ­nești, dar și stu­di­i­le isto­ri­ce ale poe­tu­lui, ală­tu­ri de acti­vi­ta­tea sa publi­cisti­că.

Mari­a­na Gogu, pro­fe­sor la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, a reci­tat poe­zia (cre­a­ție pro­prie) „Eminescu‑i nemu­ri­rea”. Tot de la Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, ele­vul Adri­an Vlă­des­cu a citit poe­zia (pe care el însuși a scris‑o cu doar câte­va zile în urmă) „Emi­ne­scu, drum bun!” Au mai reci­tat poe­zii ale mare­lui poet român ele­vii: Lore­da­na Cris­tea, Andru­ța Mihai, Ali­na Vlă­du­că și Ema Paho­nici.

Acti­vi­ta­tea a con­ti­nu­at cu o comu­ni­ca­re rea­li­za­tă de prof. Cori­na Miha­la­che, direc­to­rul Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, inti­tu­la­tă: „Liri­ca de medi­ta­ție filo­so­fi­că emi­ne­sci­a­nă”. După ce ele­vii Lice­u­lui „Ion Băne­scu”: Kös­z­t­ner Ali­na, Ale­xan­dra Dat­cu și Ser­giu Arde­lea­nu au reci­tat poe­zii, prof. Cori­na Miha­la­che a inter­pre­tat la chi­ta­ră mai mul­te melo­dii dedi­ca­te poe­tu­lui nepe­re­che Mihai Emi­ne­scu.

GALERIA FOTO:

 

Mier­curi, 15.01.2014.

trans­mis de dr. Sorin Mar­cel COLESNIUC, șeful muze­u­lui cal­la­tian din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral “Cal­la­tis”.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele