Tunel pe sub Dunăre, la Galaţi

0
268

Pri­mă­ria a scos la lici­ta­ţie stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te.

Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi a scos astăzi la lici­ta­ţie un con­tract esti­mat la 10 mili­oa­ne de euro fără TVA pen­tru rea­li­za­rea unui stu­diu de feza­bi­li­ta­te care vizea­ză rea­li­za­rea a două tune­luri pe sub Dună­re, de câte 1.7 kilo­me­tri fie­ca­re, care vor face legă­tu­ra între muni­ci­pi­ul Gala­ţi şi malul drept al Dună­rii, în loca­li­ta­tea Bră­ti­a­nu situ­a­tă în judeţul Tul­cea.

Con­trac­tul pri­vind stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te pen­tru rea­li­za­rea celor două tune­luri pe sub Dună­re, scos la lici­ta­ţie de Pri­mă­ria Gala­ţi, este esti­mat la 10 mili­oa­ne de euro.

Fie­ca­re din­tre cele două tune­luri de sub Dună­re va avea două linii pe sens, fie­ca­re tunel va avea o lun­gi­me esti­ma­tă de 1.7 kilo­me­tri iar tune­lu­ri­le vor face legă­tu­ra între muni­ci­pi­ul Gala­ţi şi malul drept al Dună­rii, în loca­li­ta­tea Bră­ti­a­nu, afla­tă în judeţul Tul­cea.

Pri­mă­ria Gala­ţi mizea­ză pe finanţa­rea pro­iec­tu­lui ori din fon­duri euro­pe­ne, ori prin par­te­ne­ri­at public-pri­vat sau con­ce­siu­ne.

Sco­pul con­trac­tu­lui este de a obţi­ne apro­ba­rea unui con­tract de finanţa­re a inves­ti­ţi­ei fie prin atra­ge­rea sec­to­ru­lui pri­vat într-un con­tract de par­te­ne­ri­at public-pri­vat sau con­ce­siu­ne, fie prin ape­la­rea la cofi­nanţa­rea din fon­duri euro­pe­ne din sur­se­le şi prin mij­loa­ce­le per­mi­se de regu­la­men­te­le euro­pe­ne şi naţio­na­le afe­ren­te peri­oa­dei de pro­gra­ma­re 2014–2020 sau prin ori­ce altă meto­dă de finanţa­re”, pre­ci­zea­ză muni­ci­pa­li­ta­tea Gala­ţi în anu­nţul de intenţie, publi­cat azi în SEAP.

Deta­li­i­le des­pre con­di­ţi­i­le pe care tre­bu­ie să le întru­neas­că ofer­tanţii care vor să facă stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te pen­tru aceas­tă inves­ti­ţie pot fi con­sul­ta­te în anu­nţul de intenţie pe care îl puteţi acce­sa aici.

Citiți mai mult în economica.net/, 14 ian.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele