Trei universităţi din ţară şi toate unităţile de învăţământ preuniversitar din 27 de judeţe vor fi închise luni, 27 ianuarie

0
101
Booking.com

În Bucu­reşti, uni­tă­ţi­le de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar rămân închi­se luni şi marţi.

Comu­ni­cat de pre­să

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le a decis ca, pen­tru sigu­ranţa ele­vi­lor, a însoţi­to­ri­lor aces­to­ra şi a per­so­na­lu­lui didac­tic şi nedi­dac­tic, să închi­dă, luni, 27 ianu­a­rie, toa­te  uni­tă­ţi­le de învă­ţământ din judeţele/ muni­ci­pi­ul Bucu­reşti, care s‑au aflat aces­te zile sub atenţio­na­re de cod gal­ben şi por­to­ca­liu.

Judeţe­le viza­te sunt: Argeş, Bacău, Botoşani, Bra­şov, Brăi­la, Buzău, Călă­ra­şi, Con­stanţa, Cova­s­na, Dâm­bo­vi­ţa, Dolj, Gala­ţi, Giur­giu, Gorj, Ialo­mi­ţa, Iaşi, Ilfov, Mehe­dinţi, Neamţ, Olt, Pra­ho­va, Sucea­va, Tele­or­man, Tul­cea, Vaslui, Vâl­cea, Vran­cea.

În ceea ce pri­veş­te muni­ci­pi­ul Bucu­reşti, deci­zia de închi­de­re a uni­tă­ţi­lor de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar este vala­bi­lă atât pen­tru ziua de luni, 27 ianu­a­rie, cât şi pen­tru ziua de marţi, 28 ianu­a­rie.

Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le reco­man­dă, de ase­me­nea, uni­ver­si­tă­ţi­lor să aibă în vede­re posi­bi­li­ta­tea sus­pen­dă­rii acti­vi­tă­ţi­lor didac­ti­ce pro­gra­ma­te pen­tru ziua de luni şi pre­lun­gi­rea sesiu­nii. Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­reşti, Uni­ver­si­ta­tea din Piteşti şi Uni­ver­si­ta­tea  Vala­hia din Târ­go­vi­ş­te au decis între­ru­pe­rea acti­vi­tă­ţii pen­tru ziua de 27 ianu­a­rie.

BIROUL DE PRESĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE.

http://www.edu.ro/index.php/pressrel/20955, 26.01.2014.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele