La Techirghiol, o tânără a inventat rețeta succesului de marcă din apa și nămolul lacului

0
315

Poves­tea Oanei Stan, mas­ter în mar­ke­ting inter­națio­nal la Lon­don Regen­t’s Uni­ver­si­ty, scri­să chiar în aces­te zile de pro­ta­go­nis­tă, con­cu­rea­ză mul­ti­cen­te­na­ra legen­dă a tur­cu­lui Techir și a muri­bu­n­du­lui său măgar, ce a cer­ti­fi­cat pri­ma dată efec­te­le tera­pe­u­ti­ce ale nămo­lu­lui și apei sali­ne de Techir­ghi­ol.

Foto: © AGERPRES FLUX / DAN MIHAESCU

La înce­put a fost ide­ea !
Oana Stan, tână­ra de 23 de ani năs­cu­tă și cres­cu­tă în mica sta­țiu­ne bal­neo-cli­ma­te­rică Techir­ghi­ol, este mode­lul voca­țio­nal rar întâl­nit al tână­ru­lui edu­cat în stră­i­nă­ta­te care revi­ne în Româ­nia pen­tru a‑și con­fir­ma suc­ce­sul pro­fe­sio­nal.

Foto: © AGERPRES FLUX / DAN MIHAESCU

Vă invi­tăm să citi­ţi arti­co­lul inte­gral pe agerpres.ro/, 24 ian.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply