La Mulţi Ani de Sfântul Ioan Botezătorul! Două milioane de români îşi serbează onomastica

0
302

7 ianu­a­rie mar­chea­ză o nouă zi de săr­bă­toa­re pen­tru cre­ş­ti­nii orto­do­cşi: ei îl ono­rea­ză pe Sfân­tul Ioan Bote­ză­to­rul, unul din­tre cei mai popu­lari sfinţi ai orto­do­xi­ei. Pes­te 2 mili­oa­ne de români poar­tă nume­le celui care cel care l‑a bote­zat pe Isus Hris­tos în Iordan.

Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor Dire­cţi­ei pen­tru Evi­denţa Per­soa­ne­lor şi Admi­nis­tra­rea Baze­lor de Date din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, 1.951.971 cetă­ţeni români, res­pec­tiv 1.420.774 băr­ba­ţi şi 531.197 femei poar­tă nume­le Sfân­tu­lui Pro­roc Ioan Botezătorul.

Din tota­lul român­ce­lor, 371.486 poar­tă nume­le Ioa­na, alte 141.000 de femei pe cel de Ione­la, 11.290 se numesc Nela, iar 6726 poar­tă nume­le Ionelia.

Con­form dire­cţi­ei de spe­cia­li­ta­te a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, din­tre băr­ba­ţii ce îşi ani­ver­sea­ză ono­mas­ti­ca cu oca­zia Săr­bă­to­rii Sfân­tu­lui Ioan Bote­ză­to­rul, 411.149 poar­tă nume­le Ion, 514.865 pe cel de Ioan, iar pes­te 320.000 se numesc Ionuţ. Aces­to­ra li se ada­u­gă apro­xi­ma­tiv 145.000 de români ce poar­tă nume­le Ionel, pre­cum şi cei pes­te 26.000 de băr­ba­ţi ce se numesc Nelu sau Ionică.

digi24, 07.01.2014.

La mulți ani, săr­bă­to­ri­ți­lor de astăzi !!!

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply