RETROSPECTIVA anului 2013 — MangaliaNews PunctRo

0
191

RETROSPECTIVA ANULUI 2013

Pagi­na de fb Man­ga­li­a­News Punc­tRo

(Cla­sa­ment în ordi­ne cro­no­lo­gi­că, după numă­rul de vizio­nări):

1. Marea “dez­le­ga­re la peş­te”, în Satul pes­că­resc din Venus Nord! (28 iunie)
http://www.mangalianews.ro/2013/06/28/marea-dezlegare-la-peste-in-satul-pescaresc-din-venus-nord‑2/

Fotografie Fotografie Fotografie

2. AEROMANIA 2013 — Foto­gra­fii rea­li­za­te de pri­e­te­nii site-ului MangaliaNews.ro
Mulţu­mim, Geor­ges­cu Ruxan­dra, Mihal­cea Dan, Cojan Rober­to şi Cătă­lin Pri­sa­ca­ru !!!
http://www.mangalianews.ro/2013/07/13/aeromania-2013-fotografii-realizate-de-prietenii-site-ului-mangalianews-ro/   (13 iulie)

Fotografie Fotografie Fotografie

3. Ziua Mari­nei Româ­ne, la Man­ga­lia (6 august)
http://www.mangalianews.ro/2013/08/06/ziua-marinei-romane/


http://www.mangalianews.ro/2013/08/06/ziua-marinei-romane/" width="504" height="714">

4. Rega­ta de cari­ta­te Rota­ry 2013 http://www.mangalianews.ro/turism/regata-rotary-mangalia-2013/   (22 august) — fb/mangalia.tv:

5. Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” 2013, la final (26 august)
http://www.mangalianews.ro/2013/08/26/festivalul-callatis-2013-la-final/

http://www.mangalianews.ro/2013/08/26/festivalul-callatis-2013-la-final/" width="569" height="378">

6. CS Man­ga­lia, vice­cam­pi­oa­nă naţio­na­lă la lup­te  (29 sep­tem­brie) http://www.mangalianews.ro/2013/09/29/cs-mangalia-vicecampioana-nationale-la-lupte/

http://www.mangalianews.ro/2013/09/29/cs-mangalia-vicecampioana-nationale-la-lupte/" width="630" height="365">

7. Per­soa­nă cu han­di­cap din Man­ga­lia, aju­ta­tă de pri­ma­rul Cris­ti­an Radu (4 octom­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/10/04/persoana-cu-handicap-din-mangalia-ajutata-de-primarul-cristian-radu/

http://www.mangalianews.ro/2013/10/04/persoana-cu-handicap-din-mangalia-ajutata-de-primarul-cristian-radu/" width="569" height="378">

8. Mare săr­bă­toa­re pen­tru musul­mani. Astăzi înce­pe Kur­ban Bayra­mul şi ţine patru zile ! (15 octom­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/10/15/mare-sarbatoare-pentru-musulmani-astazi-incepe-kurban-bayramul-si-tine-patru-zile/

http://www.mangalianews.ro/2013/10/15/mare-sarbatoare-pentru-musulmani-astazi-incepe-kurban-bayramul-si-tine-patru-zile/" width="274" height="184">

9. Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, în stra­dă, împo­tri­va gaze­lor de şist ( FOTO + VIDEO) – 20 octom­brie
http://www.mangalianews.ro/2013/10/20/locuitorii-mangaliei-in-strada-impotriva-gazelor-de-sist-protestele-vor-continua-in-fiecare-duminica-fotovideo/

http://www.mangalianews.ro/2013/10/20/locuitorii-mangaliei-in-strada-impotriva-gazelor-de-sist-protestele-vor-continua-in-fiecare-duminica-fotovideo/" width="689" height="378">

10. Marş de pro­test împo­tri­va gaze­lor de şist, la Man­ga­lia – II (Gale­rie FOTO) — 27 octom­brie 2013
http://www.mangalianews.ro/2013/10/27/mars-de-protest-impotriva-gazelor-de-sist-la-mangalia-ii-foto/  — cu Oti­lia Danie­la.

http://www.mangalianews.ro/2013/10/27/mars-de-protest-impotriva-gazelor-de-sist-la-mangalia-ii-foto/" width="504" height="466">

11. Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu vrea să eli­mi­ne ”moda” ocu­pă­rii ile­ga­le a dome­ni­u­lui public (30 octom­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/10/30/primarul-cristian-radu-vrea-sa-elimine-moda-ocuparii-ilegale-a-domeniului-public/  — cu Ion Moca­nu.

http://www.mangalianews.ro/2013/10/30/primarul-cristian-radu-vrea-sa-elimine-moda-ocuparii-ilegale-a-domeniului-public/" width="504" height="378">

12.  Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră (7 noiem­brie)
 http://www.mangalianews.ro/2013/11/07/mihai-cubanit-zidarul-care-face-case-din-piatra/ Man­ga­lia News — Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră.      Mulţu­mim, Ade­la Pâr­vu, pen­tru exce­pţio­na­lul repor­taj !
http://adelaparvu.com/2013/11/06/mihai-cubanit-zidarul-care-face-case-din-piatra/

adelaparvu.com despre Mihai Cubanit zidarul caselor de piatra (20)

13. “Toam­na în culori”, la Gră­di­ni­ţa nr.7 PP din Man­ga­lia (22 noiem­brie) http://www.mangalianews.ro/2013/11/22/toamna-in-culori-activitate-plastica-a-grupei-pinochio-de-la-gradinita-nr-1-pp-din-mangalia/

FotografieFotografie Fotografie

14. Repre­zen­tanţii com­pa­niei Che­vron pri­mi­ţi cu hui­du­ieli la Man­ga­lia. Vice­pri­ma­rul s‑a îmbrân­cit cu cetă­ţe­nii ! (28 noiem­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/11/28/reprezentantii-companiei-chevron-primiti-cu-huiduieli-la-mangalia-viceprimarul-s-a-imbrancit-cu-cetatenii/
VIDEO, pe mangalia.tv, Joi, 28 nov.2013:
http://www.mangalia.tv/reprezentantii-companiei-chevron-primiti-cu-huiduieli-la-mangalia/http://www.mangalianews.ro/2013/11/28/reprezentantii-companiei-chevron-primiti-cu-huiduieli-la-mangalia-viceprimarul-s-a-imbrancit-cu-cetatenii/


VIDEO, pe mangalia.tv, Joi, 28 nov.2013:


http://www.mangalia.tv/reprezentantii-companiei-chevron-primiti-cu-huiduieli-la-mangalia/" width="504" height="263">

15. 1 Decem­brie, Ziua Româ­ni­ei, la Man­ga­lia (foto)
http://www.mangalianews.ro/2013/12/01/1‑decembrie-ziua-romaniei-la-mangalia-foto/http://www.mangalianews.ro/2013/12/01/1-decembrie-ziua-romaniei-la-mangalia-foto/


Foto: editiadesud.ro" width="924" height="378">

16. Marea schim­ba­re la faţă a Man­ga­li­ei. Cum va ară­ta ora­şul (10 decem­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/12/10/marea-schimbare-la-fata-a-mangaliei-cum-va-arata-orasul/  Vor fi puse în valoa­re ves­ti­gi­i­le isto­ri­ce şi supra­fa­ţa spa­ţi­i­lor verzi se va dub­la.http://www.mangalianews.ro/2013/12/10/marea-schimbare-la-fata-a-mangaliei-cum-va-arata-orasul/


Vor fi puse în valoare vestigiile istorice şi suprafaţa spaţiilor verzi se va dubla." width="657" height="378">

17. FEERIA IERNII, pri­ma edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Gră­di­ni­țe­lor din Man­ga­lia – pre­mii și FOTO (11 decem­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/12/11/feeria-iernii-prima-editie-a-festivalului-gradinitelor-din-mangalia-foto/
Vezi Lis­ta cu Pre­mi­i­le Fes­ti­va­lu­lui Gra­di­ni­te­lor “FEERIA IERNII”- Edi­tia I dec.2013 (4 foto­gra­fii)

Fotografie Fotografie Fotografie

18. La Man­ga­lia, s‑a des­chis Cen­trul Soci­al “Sfân­tul Mina”! (20 decem­brie)
http://www.mangalianews.ro/2013/12/20/la-mangalia-s-a-deschis-centrul-social-sfantul-mina/
La Pro­to­ie­ria “Cal­la­tis” din Man­ga­lia, s‑a des­chis Cen­trul Soci­al “Sfân­tul Mina”, unde copi­ii ora­şu­lui, care pro­vin din fami­lii nevo­ia­şe pot servi zil­nic o masă cal­dă.

Fotografie
Fotografie

Mul­țu­mim pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat de‑a lun­gul anu­lui 2013, tutu­ror celor 3.451 de pri­e­te­ni ai site-ului și ai pagi­nii de fb Man­ga­li­a­News Punc­tRo.

La mulţi ani, cu www.mangalianews.ro  !
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply