Noul Mers al Trenurilor 2013–2014 va intra în vigoare la 15 decembrie

0
140

Bile­te­le de tren către Vie­na — doar 39 de euro pen­tru o călă­to­rie!

Noul Plan de Mers al Tre­nu­ri­lor 2013–2014, vala­bil până la data de 13 decem­brie 2014, va intra în vigoa­re la 15 decem­brie, se ara­tă într-un comu­ni­cat remis joi Ager­pres de către CFR Călă­tori.

În anul urmă­tor, CFR Călă­tori va pune la dis­po­zi­ţia zil­ni­că a tutu­ror cate­go­ri­i­lor de călă­tori un număr total de 1.169 de tre­nuri, din care 247 tre­nuri Inter­Re­gio şi 922 tre­nuri Regio. În tra­fi­cul intern, se va asi­gu­ra şi în 2014 ser­vi­ci­ul public de nave­tă între mari­le ora­şe şi loca­li­tă­ţi­le din pro­xi­mi­ta­tea aces­to­ra.

În plus, se va menţi­ne mer­sul de tren cadenţat pe rute­le unde con­di­ţi­i­le de cir­cu­la­ţie şi exploa­ta­re per­mit acest lucru şi unde tra­fi­cul de călă­tori plăti­tori este cu pre­pon­de­renţă de nave­tă: Bucu­reşti Nord — Piteşti — Crai­o­va prin Roşi­ori Nord, Bucu­reşti Nord — Plo­ieşti şi Con­stanţa — Man­ga­lia (în sezo­nul esti­val). În ceea ce pri­veş­te zone­le turis­ti­ce pre­cum Valea Pra­ho­vei, Vatra Dor­nei etc., pasa­ge­rii vor avea în con­ti­nu­a­re la dis­po­zi­ţie un număr sufi­cient de tre­nuri în fun­cţie de sezon şi de tra­fic”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul citat.

Faţă de 2013, toa­te tre­nu­ri­le Inter­Re­gio vor cir­cu­la zil­nic, cu exce­pţia a trei perechi de tre­nuri pe ruta Bucu­reşti Nord — Plo­ieşti.

În plus, va fi intro­du­să câte o pere­che de tre­nuri pe fie­ca­re din­tre rute­le Bucu­reşti Nord — Con­stanţa, Gala­ţi — Con­stanţa şi Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin — Timi­şoa­ra Nord (din 1 febru­a­rie 2014).

Tot­o­da­tă, se va relua legă­tu­ra Bucu­reşti Nord — Cluj Napo­ca prin Sime­ria, cu tre­nu­ri­le IR 1823/ 1824. Tre­nu­ri­le IR 1621/ 1622 vor conec­ta Bucu­reşti Nord de Timi­şoa­ra, prin Arad.

În 2014, pasa­ge­rii vor avea la dis­po­zi­ţie tre­nuri inter­na­ţio­na­le zil­ni­ce direc­te din Bucu­reşti Nord către Vie­na (cu preţuri de la 39 euro pe sens), Buda­pes­ta (de la 29 euro pe sens), Sofia, Istan­bul, Chi­şi­nău. De ase­me­nea, ofer­ta de trans­port inter­na­ţio­nal inclu­de tre­nuri zil­ni­ce direc­te către Buda­pes­ta din Timi­şoa­ra, Bra­şov, Târ­gu Mureş şi Cluj Napo­ca. Din Timi­şoa­ra, pasa­ge­rii pot călă­tori zil­nic către Bel­grad, prin Vârşeţ, cu numai 14 euro”, se mai spu­ne în comu­ni­cat.

Citi­ti mai mult in gandul.info, 12.12.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele