Mangalia — Titlul de Cetăţean de Onoare pentru veteranii de război

0
317

Titlu de cetăţean de onoare pentru veteranii de război

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au hotă­rât, ieri sea­ră, să acor­de titlul de Cetă­ţean de Onoa­re pen­tru cinci vete­rani de răz­boi.

Cinci vete­rani de răz­boi din Man­ga­lia, care au lup­tat în cea de‑a doua con­fla­gra­ţie mondi­a­lă, vor fi recom­pen­sa­ţi de Pri­mă­rie cu titlul de cetă­ţean de onoa­re.

Petre Tur­tu­că­ia­nu, Ion-Chi­ri­ţă Păun, Ion Ion, Ale­xan­dru Panait şi Nico­lae Stan vor pri­mi dis­tin­cţia în luna ianu­a­rie, de la pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui, Cris­ti­an Radu. Deci­zia de a oferi titlul de Cetă­ţean de Onoa­re vete­ra­ni­lor de răz­boi a fost lua­tă, ieri sea­ră, de Con­si­li­ul Local.

Cine nu îşi cin­steş­te aşa cum se cuvi­ne ero­ii, ci îşi cau­tă pro­tec­tori, îşi găseş­te stă­pâni, spu­nea, cân­d­va, Nico­lae Ior­ga. De ace­ea, tre­bu­ie să ne cin­stim şi noi îna­in­ta­şii, mai ales atunci cât mai sunt încă în via­ţă. Tre­bu­ie să le mulţu­mim pen­tru că au lup­tat pen­tru nea­târ­na­rea nea­mu­lui”, a spus ini­ţi­a­to­rul pro­iec­tu­lui, Cris­ti­an Radu. Potri­vit aces­tu­ia, vete­ra­nii au între 90 şi 97 de ani şi sunt mem­bri ai Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Joi, 19 dec.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply