Gala Crăciunului”, spectacol și expoziție cu vânzare de obiecte realizate de elevii Școlii “Gala Galaction” din Mangalia

0
174

Vin Săr­bă­to­ri­le de iar­nă!  Școa­la Gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion, Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză astăzi, Sâm­bă­tă, 14 decem­brie 2013, înce­pând cu ora 11:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, Târ­gul de Cră­ciun, sub gene­ri­cul „Gala Cră­ci­u­nu­lui”.

Gala va fi des­chi­să de un spec­ta­col artis­tic sus­ți­nut de către ele­vii cla­se­lor pri­ma­re și gim­na­zi­a­le.

La Târg vor fi pre­zen­ta­te obiec­te spe­ci­fi­ce săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, cre­a­te exclu­siv de către elevii/părinții Șco­lii Gala Galac­tion. Tot în cadrul Târ­gu­lui, va fi orga­ni­za­tă o lici­ta­ție la care sunt invi­tați toți vizi­ta­to­rii Târ­gu­lui și o tom­bo­lă pen­tru copii.

Fon­du­ri­le adu­na­te în urma vân­ză­rii obiec­te­lor de Cră­ciun vor fi folo­si­te pen­tru dota­rea șco­lii cu apa­ra­tu­ră elec­tro­ni­că și mobi­li­er.

Intra­rea este libe­ră, iar Târ­gul este des­chis tutu­ror iubi­to­ri­lor de fru­mos, ori­gi­nal, româ­nesc, tra­di­țio­nal, până la ora 16:00.

Vă aștep­tăm cu mare drag și cu ini­mi­le des­chi­se în aceas­tă lună magi­că a săr­bă­to­ri­lor!

Copi­ii par­ti­ci­panți vor fi sur­prinși: Moș Cră­ciun și‑a anun­țat pre­zen­ța!

Săr­bă­tori cu bine, „La mulți ani”, tutu­ror!

Direc­tor, prof. Adri­a­na Popes­cu  

Con­si­li­er ima­gi­ne, prof. inv. pri­mar, Dori­na Flo­rea.                                          

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele